10 LETNIE DOŚWIADCZENIE PRAWNIKOW
DZIESIĄTKI PROWADZONYCH SPRAW
ZAUFANIE KLIENTÓW

ZMIANY W UMOWACH SPÓŁEK,


AKTACH ZAŁOŻYCIELSKICH I STATUTACH

OBSŁUGA PRAWNA ZMIAN W ZASADACH FUNKCJONOWANIA SPÓŁEK


DZIAŁAMY KOMPLEKSOWO

 • zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne wprowadzania zmian w umowach lub statutach spółek prawa handlowego
 • identyfikujemy obszary potencjalnych zmian
 • rekomendujemy optymalne rozwiązania
 • opracowujemy projekty uchwał bądź aktów obejmujących zmiany
 • zgłaszamy zmiany do rejestrów i właściwych organów administracji

Nasze usługi obejmują:

 • analizę umowy, aktu założycielskiego lub statutu spółki celem zidentyfikowania ewentualnych szczególnych wymogów wprowadzenia zmian w ich treści,
 • konsultacje w przedmiocie zamierzonego celu wprowadzania zmiany,
 • opracowanie projektu uchwały zmieniającej treść umowy lub statutu,
 • organizację zgromadzenia (zebrania) organu uprawnionego do podjęcia decyzji o zmianie,
 • opracowanie zgłoszenia zmiany (wniosku) do Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego,
 • reprezentację prawną w toku postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Naszym Klientom dostarczamy następujące rezultaty prac:

 • uchwałę zgromadzenia (zebrania) uprawnionego do wprowadzenia zmian w umowie lub statucie spółki,
 • kopię dokumentacji rejestrowej i zgłoszeniowej,
 • postanowienie sądu rejestrowego w sprawie zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

WIĘCEJ

WYCENĘ PRZEDSTAWIAMY BEZPŁATNIE W CIĄGU 24 GODZIN
OFERUJEMY ELASTYCZNE FORMY WYNAGRODZENIA


Zespół

Współzarządzający praktyką energetyczną GJW, lider zespołu procesowego. Posiada ponad 17-letnią praktykę zawodową. Od 2002 roku współpracuje z jedną z wiodących grup energetycznych w Polsce, którą reprezentuje w wielu gospodarczych sporach sądowych oraz wspiera prawnie w przedsięwzięciach biznesowych. Przez rok zapewniał obsługę prawną Departamentowi zajmującemu się sprzedażą energii elektrycznej w jednej z kluczowych polskich grup energetycznych. Legitymuje się bogatym doświadczeniem w zakresie reprezentowania przedsiębiorców energetycznych i nie tylko przed sądami cywilnymi, gospodarczymi oraz administracyjnymi. Wielokrotnie prowadził procesy gospodarcze o znaczących wartościach przedmiotu sporu, występował przed sądami administracyjnymi oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Z sukcesami prowadził spory z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych dotyczące interpretacji przepisów z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych. Jego doświadczenie obejmuje także procesy sądowe z zakresu windykacji międzynarodowej, w tym oparte o europejski nakaz zapłaty. Posiada szeroką wiedzę oraz wieloletnią praktykę w obszarze organizacyjno-prawnego funkcjonowania spółek prawa handlowego. Przez cztery lata zapewniał bieżące wsparcie korporacyjne jednemu z poznańskich banków. Brał również udział w nadzorowaniu i zarządzaniu przedsiębiorstwami: przez okres kilku lat pełnił funkcję Dyrektora Generalnego w spółce prawa handlowego, był też oddelegowany (jako członek rady nadzorczej spółki akcyjnej) do pełnienia obowiązków członka zarządu, a następnie prezesa zarządu tej spółki. Specjalizuje się również we wspieraniu projektów reorganizacyjnych oraz restrukturyzacyjnych. Jego zainteresowania zawodowe są związane również z szeroko rozumianym prawem samorządowym. Wykształcenie Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbył aplikację prokuratorską w Prokuraturze Okręgowej w Kaliszu z siedzibą w Ostrowie Wlkp. oraz aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Zielonej Górze.

W Kancelarii GJW należy do zespołu procesowego, gdzie występuje w imieniu przedsiębiorców energetycznych w toku wielu sporów, m.in. w sprawach związanych z nielegalnym poborem energii elektrycznej, z zakresu ubezpieczeń społecznych, prawa pracy, w sporach z jednostkami samorządu terytorialnego powstałych na tle wykonywania obowiązków wynikających z ustawy – Prawo energetyczne. Posiada bogate doświadczenie w reprezentowaniu podmiotów branży energetycznej sprawach związanych z bezumownym korzystaniem z gruntów oraz ustanawianiem służebności przesyłu. Obsługiwała procesy przekształceń kapitałowych spółek prawa handlowego. Wspierała przedsiębiorców przy zakładaniu oraz likwidacji działalności gospodarczej – uczestniczyła zarówno w postępowaniach rejestrowych, jak i postępowaniach upadłościowych oraz naprawczych. Jej doświadczenie obejmuje ponadto występowanie w postępowaniach mediacyjnych i pojednawczych. Brała także udział w postępowaniach wieczystoksięgowych i egzekucyjnych. Wykształcenie Aplikantka radcowska przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Absolwentka studiów magisterskich na kierunkach prawo oraz stosunki międzynarodowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Praktyk w obszarze obsługi prawnej procesów inwestycyjnych (prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, prawo ochrony środowiska). Wielokrotnie reprezentował inwestorów w kontaktach z organami administracji i uczestnikami (stronami) postępowań administracyjnych, w tym także na etapie postępowań odwoławczych. Występował przed WSA i NSA. Zapewniał obsługę prawną transakcji dotyczących nieruchomości. Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu szeroko rozumianego prawa samorządowego. Obsługiwał wiele jednostek samorządowych, włączając w to również spółki komunalne. Był radnym dwóch kadencji Rady Gminy Sieraków, pełnił także funkcję przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Jest członkiem rady nadzorczej spółki komunalnej w Górze. Zapewnia kompleksową obsługę korporacyjną przedsiębiorstwom, w tym podmiotom podlegającym specyficznym regulacjom sektorowym – spółce będącej własnością Agencji Nieruchomości Rolnych, podmiotowi z branży ochrony zdrowia. Posiada doświadczenie w sprawach z zakresu prawa pracy, windykacji należności oraz w postępowaniach dotyczących ustawy o ochronie praw lokatorów. Wykształcenie Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Poznaniu. W latach 2007-2009 pełnił funkcję Powiatowego Rzecznika Konsumentów w Międzychodzie.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół prawa energetycznego, prawa handlowego i gospodarczego oraz prawa pracy. Przez prawie trzy lata pełniła funkcję asystenta sędziego w Sądzie Rejonowym Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu w Wydziale Cywilnym oraz Wydziale Pracy. Posiada także wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym świadczonym na rzecz przedsiębiorców, w tym reprezentacji podmiotów gospodarczym w postepowaniach sądowych i egzekucyjnych, a także w sprawach z zakresu prawa pracy, prawa rzeczowego i zobowiązań, zdobyte w trakcie współpracy z poznańskimi kancelariami prawnymi. Uczestniczyła w licznych szkoleniach i seminariach w tym m.in. z zakresu prawa dowodowego, elektronicznego postępowania upominawczego, stosunków majątkowych małżeńskich w aspekcie prowadzenia działalności gospodarczej, prawa własności intelektualnej, Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce, Bruksela I – stosowanie rozporządzenia Bruksela I w sprawie jurysdykcji i uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach cywilnych i handlowych. Od kilku lat świadczy pomoc prawną na rzecz klientów Poradni Prawnej działającej przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu a także uczestniczy w akcji „Niebieski Parasol”. Wykształcenie Radca prawny. Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu. Odbyła aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Poznaniu. Uczestniczyła w rocznym Programie Academic Exchange of America (programie międzynarodowej wymiany uczniów) w USA. Biegle posługuje się językami angielskim oraz francuskim.

Wpisz swoje dane, aby skontaktować się z radcą prawnym:

Dodaj załącznik    X

Jesteśmy zobowiązani do ochrony Państwa danych osobowych, które zamieścili Państwo w niniejszym formularzu. Powyższe informacje służą wyłącznie udzieleniu wyczerpującej odpowiedzi na Państwa pytanie. Żadne dane osobowe, które Państwo nam przekazujecie, nie zostaną przekazane osobom trzecim. W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących postępowania z Państwa danymi, prosimy o kontakt z nami pod adresem e-mail: kancelaria@gjw.pl.

POTRZEBUJESZ INFORMACJI?

Już dziś skontaktuj się z prawnikiem.

+48 61 663 03 60 kancelaria@gjw.pl O kancelarii
TAGI

zmiana w umowie, zmiana w statucie, zmiana spółki, zmiana spółki prawa handlowego, uchwała zmieniająca treść umowy, uchwała zmieniająca treść statutu, wniosek o zmianie do KRS