Tworzymy przejrzyste, spójne i „nieprzegadane" regulacje wewnętrzne organizacji, które wspierają sprawność działania osób zarządzających.

Paulina Meller-Kimiecik+48 61 663 03 60

Formularz kontaktowy

* prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 27. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat danych osobowych oraz przysługujących w związku z nimi praw zamieszczono w Polityce Prywatności

Umowy spółek, akty założycielskie, statuty, compliance

OPRACOWYWYUJEMY ZMIANY W UMOWACH, STATUTACH SPÓŁEK, FUNDACJI I STOWARZYSZEŃ. PROJEKTUJEMY REGULACJE WEWNĘTRZNE

CO ROBIMY?

 • zapewniamy kompleksowe wsparcie prawne wprowadzania zmian w umowach lub statutach spółek prawa handlowego,
 • identyfikujemy obszary potencjalnych zmian,
 • rekomendujemy optymalne rozwiązania,
 • opracowujemy projekty uchwał bądź aktów obejmujących zmiany,
 • zgłaszamy zmiany do rejestrów i właściwych organów administracji,

NASZE USŁUGI OBEJMUJĄ:

 • analizę umowy, aktu założycielskiego lub statutu spółki celem zidentyfikowania ewentualnych szczególnych wymogów wprowadzenia zmian w ich treści, 
 • konsultacje w przedmiocie zamierzonego celu wprowadzania zmiany, 
 • opracowanie projektu uchwały zmieniającej treść umowy lub statutu, 
 • organizację zgromadzenia (zebrania) organu uprawnionego do podjęcia decyzji o zmianie, 
 • opracowanie zgłoszenia zmiany (wniosku) do Krajowego Rejestru Sądowego, Urzędu Skarbowego, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Głównego Urzędu Statystycznego, 
 • reprezentację prawną w toku postępowania przed Krajowym Rejestrem Sądowym. 

NASZYM KLIENTOM DOSTARCZAMY NASTĘPUJĄCE REZULTATY PRAC:

 • uchwałę zgromadzenia (zebrania) uprawnionego do wprowadzenia zmian w umowie lub statucie spółki, 
 • kopię dokumentacji rejestrowej i zgłoszeniowej, 
 • postanowienie sądu rejestrowego w sprawie zarejestrowania zmiany w Krajowym Rejestrze Sądowym. 

NASI SPECJALIŚCI

Anna Gudańska
Radca prawny

Maciej Gramza
Radca prawny

Tomasz Banaszak
Radca prawny

Formularz kontaktowy

* prosimy o wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką

Informujemy, iż administratorem Pani/Pana danych osobowych jest GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska z siedzibą w Poznaniu (61-626), przy ul. Szelągowskiej 27. Dane osobowe będą przetwarzane w celach kontaktowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora przejawiającego się w odpowiedzi na zadane poprzez formularz kontaktowy pytanie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Więcej informacji na temat danych osobowych oraz przysługujących w związku z nimi praw zamieszczono w Polityce Prywatności